STRÁNKA PŘESUNUTA NA

 

https://www.mos24signal.cz/

 

NA TOMTO WEBU JIŽ NEPROBÍHÁ AKTUALIZACE

 

 

MO-S 24 "Signál"

 

Popis :

      MO-S 24 "Signál" je srubem bývalého československého opevnění budovaného k obraně mladé republiky proti nenadálámu vpádu cizich vojsk. Srub je oboustranný izolovaný pěchotní srub postavený ve III. stupni odolnosti. Betonáž objektu proběhla ve dnech 17. - 24.10. 1936. Hlavní zbraně jsou soustředěny ve střílnách pod betonem a pod pancířem. Na pravé straně byl objekt vybaven protitankovým kanónem vz. 36 ráže 4,7 cm spřaženým s těžkým kulometem vz.37 ( zbraň "L1" ). Dvojče těžkých kulometů pod betonem, které se v objektech tohoto typu běžně nalézalo, bylo nahrazeno těžkým kulometem vz.37 solo ( zbraň "D"), který byl umístěn v kopuli uprostřed čelní stěny objektu. Hlavním úkolem těžkého kulometu v kopuli bylo krýt objekt MO - S 23 " Chlupáč", který byl kvůli plánované stavbě dělostřelecké tvrze "Orel" vysunut před linii opevnění. Pod pravou střeleckou místností se nachází kasemata pro 9 cm minomet ( zbraň "G" ), který měl postřelovat zvlněný terén v okolí plánované tvrze "Orel" a zesilovat palebnou přehradu. V levé střelecké místnosti byly nainstalovány dva kulomety vz.37 solo ( zbraně "D"). Společně s kopulí měl objekt ještě dva zvony sloužící k pozorování, vedení palby hlavních zbraní a popřípadě kruhovou ochranu objektu, kterou zajišťovaly lehké kulomety vz. 26 ( zbraň "N"). V pravém zvonu byly umístěny 3 střílny, levý měl střílny 4. V horním patře se kromě již zmíněných střeleckých místností nachází také místnost pro velitele srubu, místnost telegrafisty, ubikace poddůstojníků, filtrovna, sklad munice a místnost pro nádrže s vodou. Ve spodním patře pak WC s umývárnou, ubikace mužstva, ubikace pro poddůstojníky, místnost pro zemní telegraf, strojovna dieselagregátu, sklad pohonných hmot, sklad proviantu a vrtaná studna hluboká 34 metrů.

       Německými okupanty byly vytrženy oba zvony i kopule, střílna pro kanon byla vytržena a nahrazena německou, tvarovanou z betonu. Střílny pro těžké kulomety se stejně jako střílna pro minomet zachovaly dodnes. V objektu se zachoval zbytek muničního výtahu typu Vý-VIa, který je možné shlédnout v expozici. Nacházely se zde také původní 15 mm silné plynotěsné silnostěnné dveře, které ležely poničené výbuchem ve spodním patře.Ty se bohužel do dnešních dnů nedochovaly a skončily pravděpodobně v kovošrotu. Fotky těchto dveří je možno shlédnout ve fotogalerii.

3D model od Jana Vyskočila :

(model je k vidění na stránkách opevnění.cz)

Rekonstrukce srubu