Rekonstrukce MO-S 24 "Signál"

 

     Rekonstrukce toho objektu byla započata v roce 2007. Jedním z prvních úkolů bylo vybourání vchodu a osazení mříže. Byla také vybetonována nová zálivka v šachtě pro kopuli, která byla jako jediná zničena. Započalo čištění okolí i samotného srubu. V objektu se nacházelo velké množství suti a dalšího odpadu, kterým byly zasypány zbytky německých zákopů ( z konce 2. sv. války ) před vchodem. Okolí srubu bylo očištěno v okruhu asi 3 metrů od různého plevele a byl vyrovnán prostor před vchodem. Následovalo vybourání všech střílen, které byly zazděny po válce a očištěna venkovní omítka.

      Ve srubu byly zahájeny základní zednické práce - stavba nových příček a oprava starých. Rekonstrukce byla velmi náročná, jelikož byl objekt silně poničen. V prostoru SAS (tedy mezi dvěma silnostěnnými dveřmi) byla proražena podlaha v důsledku silné exploze. Tato výbušnina způsobila vytržení druhých silnostěnných dveří ze zárubní a devastaci interiéru. Bylo tedy nutné tyto poškození opravit a pokračovat s dalšími pracemi. V interiéru se brousilo oplechování stěn, konzole ventilačního potrubí a všechny kovové prvky. Tyto kovové prvky jsou v současnosti opatřeny základní barvou, ale v budoucnu budou natřeny i finální šedou barvou odpovídající originálu.

      Největší pokrok v rekonstrukci můžete nyní shlédnout ve strojovně. Je zde osazen dieslův motor Škoda 2S110 spolu s generátorem. Tato místnost je dále vybavena replikou chladící nádrže, vodoinstalací a elektroinstalací. V roce 2011 byly nově vyrobeny první silnostěnné dveře o tloušťce 15 mm a také byly započaty práce na výrobě věrné kopie čerpadla Royal, které zde bohužel není původní, ale v opevnění bylo hojně využíváno.